waarde bedrijf berekenen
Dienstenbreadcrumb pijl

Waarde bedrijf berekenen


De waarde van een bedrijf berekenen kan om verschillende redenen belangrijk zijn. Niet alleen bij een bedrijfsovername, maar ook bij (juridische) conflicten is een goede waardebepaling essentieel. Om de waarde van een bedrijf te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende methoden:

Intrinsieke waarde onderneming

De berekening van de intrinsieke waarde van een onderneming ziet er als volgt uit:

Intrinsieke waarde = actuele waarde van alle bezittingen - schulden

Dit is het eigen vermogen in de onderneming. Het belangrijke verschil met de boekwaarde is dat de intrinsieke waarde uitgaat van de actuele waarde van bezittingen. Bij de boekwaarde wordt uitgegaan van de aanschafwaarde.

Er kleeft ook een nadeel aan de berekening van intrinsieke waarde. Het gaat namelijk om een momentopname. Er wordt geen rekening gehouden met de toekomst en winstcapaciteit van de onderneming. Daardoor kan deze methodiek alleen bij minimaal renderende ondernemingen relevant zijn.

Rentabiliteitswaarde

De berekening van de rentabiliteitswaarde is gebaseerd op historische en meest recente winstgevendheid van een onderneming. De prestaties over de afgelopen boekjaren zijn leidend, maar ook de aanwezigheid van een sterk vermogen wordt gewaardeerd. Hierbij wordt uitgegaan van eenzelfde, toekomstige voortzetting van het bedrijf, met de daarbij behorende financiële resultaten.

Discounted Cash Flow

Bij de discounted cash flow-methode (DCF) ben je geïnteresseerd in de toekomstige geldstromen en met name in het geld dat vrij uit de onderneming is te halen zonder de verdiencapaciteit van de onderneming aan te tasten. Onze specialisten berekenen de waarde van de onderneming door de vrije kasstromen om te zetten in contante waarde. Waar bij de intrinsieke waarde wordt gekeken naar de waarde van bezittingen, wordt bij de Discounted Cash Flow ook gekeken naar de waarde in de toekomst.

Tot welke toekomstige, financiële resultaten in de onderneming in staat? Om de DCF waarde te kunnen berekenen, zijn de verwachte jaarlijkse kasstromen en kostenvoet van geïnvesteerd vermogen benodigd. Het verschil tussen de waarde uit de DCF en de intrinsieke waarde wordt ook wel ‘goodwill’ genoemd.

Waarde bedrijf berekenen

Op zoek naar een betrouwbare en passende waardebepaling van uw bedrijf? Onze financiële experts helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u. 

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Hans Goorhuis
Directeur
[email protected]
0545-477 601
Ik help u graag verder