Recovery Taurus Corporate Finance
Dienstenbreadcrumb pijl

Restructuring & Recovery


Onder Restucturing & Recovery zijn binnen Taurus meerdere soorten dienstverlening ondergebracht. Het gaat daarbij om vormen van dienstverlening die uw organisatie op financieel, organisatorisch en/of juridisch vlak ondersteunen. U kunt daarbij onder meer denken aan:

  • Bijzonder beheer trajecten
  • Reorganisatie en herstructurering
  • Opzet en inrichting van periodieke stuurinformatie
  • Financiële (data) analyse
  • Optimalisatie van bedrijfsprocessen
  • Rendementsanalyse en -verbetering
  • Insolventiebegeleiding en doorstart
  • Herfinanciering
  • Interim-management

Restructuring & Recovery is gericht op herstel met als doel een duurzame voortzetting van de werkzaamheden en herstel van het vertrouwen bij de belangrijkste stakeholders. Gezamenlijk wordt een plan opgesteld waarin de mogelijkheden worden weergegeven voor een korte en (middel)lange termijn oplossing.

Waarom kiezen voor Taurus?

De medewerkers van Taurus hebben meerjarige ervaring in de advisering en begeleiding van ondernemingen op financieel, organisatorisch en juridisch vlak. Zij kennen hun weg in de bancaire wereld en zijn bedreven in de communicatie met alle vormen van stakeholders.

Ze leggen de vinger op de zere plek, maar zorgen er gelijktijdig voor dat u wordt ontzorgd.

Ook in geval van dreigende discontinuïteit is Taurus in staat om snel en pragmatisch op te treden en daarmee de schade voor alle partijen te beperken en zelfs om een eventueel faillissement te voorkomen.

Taurus beschikt naast eigen medewerkers met gedegen kennis en ervaring, ook over een groot netwerk aan specialisten op verschillende vakgebieden. Zo zorgen we ervoor dat u altijd de juiste personen aan boord hebt. Uiteraard zorgen wij voor de regie en procesbewaking zodat u zich kunt richten op uw onderneming.

Werkwijze

Voordat we tot actie overgaan beginnen we met een goed gesprek. Zo leren we elkaar beter kennen en staan we stil bij de situatie waarin u en uw onderneming zich op dit moment bevinden, hoe deze situatie is ontstaan en welke potentie u ziet voor uw organisatie.

Afhankelijk van de vorm van dienstverlening die op dit moment bij de situatie van uw onderneming past, kunnen wij een Taurus Quick Scan uitvoeren. Deze scan is als het ware een foto van de situatie op dit moment en geeft inzicht in enerzijds de cijfers en anderzijds de organisatiestructuur. Naast de foto van uw organisatie ontvangt u ook aanbevelingen met maatregelen voor de korte-, middellange- en lange termijn waarmee u uw organisatie en bedrijfsvoering duurzaam kunt verbeteren.

Blijft het daarbij? Nee, wij komen niet alleen met een inventarisatie van de huidige situatie en een stappenplan tot verbetering, maar blijven u bij de uitvoering van de maatregelen ook bijstaan. Zo krijgt u (weer) tijd om te ondernemen,wordt ondertussen uw organisatie duurzaam verbeterd en de communicatie met belangrijkste stakeholders ingericht.

De Taurus Quick Scan voeren wij voor u uit tegen een vaste vergoeding, zo weet u vooraf waar u aan toe bent.

Wij communiceren op een heldere en duidelijke wijze, zijn recht door zee en zijn voor de ondernemer en haar stakeholders sparringpartner en klankbord. We zijn er primair voor de ondernemer en zijn/haar belang om de onderneming een duurzame toekomst te geven.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Ed Koops
Directeur
[email protected]
0570-660890
Ik help u graag verder