Zakelijk mediationtraject
Dienstenbreadcrumb pijl

Zakelijk mediationtraject


Wanneer komt zakelijke mediation voor?

In vrijwel alle conflicten kan mediation een rol spelen. Onze specialisten zijn gericht op mediation in zakelijke geschillen. Zakelijke mediation kan uitkomst bieden bij bijvoorbeeld:

  • Een conflict tussen aandeelhouders, vennoten of maten;
  • Een meningsverschil tussen familieleden over de te volgen bedrijfsstrategie;
  • Conflicten over bedrijfsopvolging;
  • Een conflict over de waardering van de vennootschap;
  • Conflicten tussen koper en verkoper na overdracht van de onderneming.

Vaak gaat een zakelijk conflict niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening. Door daar aandacht aan te besteden tijdens de mediation, ligt een oplossing vaak binnen bereik.

Hoe werkt zakelijke mediation?

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt onze adviseur de procedure met u en de andere partij. We starten met een inventarisatie om te bepalen welke punten opgelost moeten worden. Daarnaast worden de factoren in kaart gebracht die de oplossing in de weg staan. De belangen van de betrokken partijen worden in kaart gebracht, ook de niet-financiële belangen. Zo wordt een duidelijke situatieschets gemaakt en kan blanco aan de zaak worden begonnen.

Onbevooroordeeld gaan we samen op zoek naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen. Naast gezamenlijke gesprekken, zullen er ook individuele gesprekken gevoerd worden. Zo ontstaat een helder beeld van het conflict en de mogelijke oplossingen. Onze adviseur zal zich tijdens het mediation-proces altijd onafhankelijk opstellen en zoeken naar een oplossing voor alle betrokkenen.

Welke stappen kent zakelijke mediation?

Onze adviseur maakt op korte termijn een eerste afspraak. Daarbij beginnen we met het bespreken van de mediation regels en de beoogde procedure. Tevens worden de inhoud van de opdracht en de kosten besproken. Zo ontstaat voor alle betrokkenen een duidelijk beeld van de te volgen stappen.

Vervolgens starten we met het inventariseren van de ‘conflicten’ die opgelost moeten worden. De belemmerende factoren die de oplossing in de weg staan worden in kaart gebracht.

Wanneer alle belangen in kaart zijn gebracht en de van belang zijnde stukken (bv jaarrekeningen) voorhanden zijn, starten we met de gesprekken. Samen met alle betrokken partijen gaan we om tafel om een oplossing te zoeken. Deze oplossing moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belang. Onze adviseur toetst of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn en financieel realistisch zijn.

Taurus als mediator

Bent u benieuwd naar de uitkomst die zakelijke mediation kan bieden bij een conflict? Neem gerust contact op met onze ervaren zakelijke mediators. We bespreken graag samen de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Hans Goorhuis
Directeur
[email protected]
0545-477 601
Ik help u graag verder