Zakelijke mediation Taurus
Dienstenbreadcrumb pijl

Mediation - Zakelijke conflictbemiddeling


Zakelijke mediation is een vorm van conflictbemiddeling binnen een onderneming of tussen aandeelhouders. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met u en de andere partij op zoek naar een oplossing voor een probleem.

Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter en kan ook veel tijd en geld besparen. Het uitgangspunt van mediation is om zelf aan een oplossing te werken onder begeleiding van deskundige hulp. Deze manier van conflictbemiddeling heeft in veel gevallen een goede afloop. Bij een zakelijk conflict is het daarom aan te raden om eerst uitkomst te zoeken door middel van zakelijke mediation. Lees hier verder over het zakelijke mediationtraject.

Waarom Taurus als zakelijke mediator?

De adviseurs van Taurus hebben een bedrijfskundige en juridische achtergrond. Daarnaast hebben zij langjarige ervaring in het bedrijfsleven. Hierdoor kunnen zij conflicten begrijpen en mogelijke oplossingen aandragen. Tevens zijn zij in staat om een snelle analyse te maken van de financierbaarheid van de oplossingen.

Tenslotte vergt mediation mensenkennis en creativiteit. Hans Goorhuis,  Mark Eenink en Arjan Weernink beschikken in ruime mate over deze competenties. Zij kunnen u aantoonbare voorbeelden geven van succesvolle mediation-trajecten. Is de stap naar de rechter te vroeg of te groot? Zakelijke mediation biedt de kans om samen tot de beste oplossing te komen!

Bent u benieuwd of uw situatie ook geschikt is voor zakelijke mediation? Neem gerust contact met ons op! Samen spreken we de situatie door. Op basis daarvan kunnen we u adviseren in de te nemen stappen.

Wanneer komt zakelijke mediation voor?

In vrijwel alle conflicten kan mediation een rol spelen. Onze specialisten zijn gericht op mediation in zakelijke geschillen. Zakelijke mediation kan uitkomst bieden bij bijvoorbeeld:

  • Een conflict tussen aandeelhouders, vennoten of maten;
  • Een meningsverschil tussen familieleden over de te volgen bedrijfsstrategie;
  • Conflicten over bedrijfsopvolging;
  • Een conflict over de waardering van de vennootschap;
  • Conflicten tussen koper en verkoper na overdracht van de onderneming.

Vaak gaat een zakelijk conflict niet om regels, maar om misverstanden, miscommunicatie of verkeerde bejegening. Door daar aandacht aan te besteden tijdens de mediation, ligt een oplossing vaak binnen bereik.

Hoe werkt zakelijke mediation?

Tijdens de eerste bijeenkomst bespreekt onze adviseur de procedure met u en de andere partij. We starten met een inventarisatie om te bepalen welke punten opgelost moeten worden. Daarnaast worden de factoren in kaart gebracht die de oplossing in de weg staan. De belangen van de betrokken partijen worden in kaart gebracht, ook de niet-financiële belangen. Zo wordt een duidelijke situatieschets gemaakt en kan blanco aan de zaak worden begonnen. 

Onbevooroordeeld gaan we samen op zoek naar de best mogelijke oplossing voor alle betrokkenen. Naast gezamenlijke gesprekken, zullen er ook individuele gesprekken gevoerd worden. Zo ontstaat een helder beeld van het conflict en de mogelijke oplossingen. Onze adviseur zal zich tijdens het mediation-proces altijd onafhankelijk opstellen en zoeken naar een oplossing voor alle betrokkenen. 

Welke stappen kent zakelijke mediation?

Onze adviseur maakt op korte termijn een eerste afspraak. Daarbij beginnen we met het bespreken van de mediation regels en de beoogde procedure. Tevens worden de inhoud van de opdracht en de kosten besproken. Zo ontstaat voor alle betrokkenen een duidelijk beeld van de te volgen stappen. 

Vervolgens starten we met het inventariseren van de ‘conflicten’ die opgelost moeten worden. De belemmerende factoren die de oplossing in de weg staan worden in kaart gebracht. 

Wanneer alle belangen in kaart zijn gebracht en de van belang zijnde stukken (bv jaarrekeningen) voorhanden zijn, starten we met de gesprekken. Samen met alle betrokken partijen gaan we om tafel om een oplossing te zoeken. Deze oplossing moet zoveel mogelijk tegemoet komen aan ieders belang. Onze adviseur toetst of de gevonden oplossingen in de praktijk uitvoerbaar zijn en financieel realistisch zijn.

Taurus als mediator

Bent u benieuwd naar de uitkomst die zakelijke mediation kan bieden bij een conflict? Neem gerust contact op met onze ervaren zakelijke mediators. We bespreken graag samen de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Hans Goorhuis
Directeur
[email protected]
0570-660890
Ik help u graag verder