Begeleiding bij zakelijke conflictbemiddeling Taurus Corporate Finance
Dienstenbreadcrumb pijl

Mediation - Zakelijke conflictbemiddeling


Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Een onafhankelijke bemiddelaar gaat samen met de betrokken partijen op zoek naar de oplossing voor een probleem. Deze oplossing moet voor alle partijen aanvaardbaar zijn. Mediation is minder radicaal dan naar de rechter stappen en het kan veel tijd en geld besparen.

Regelmatig komen betrokken partijen bij een zakelijk conflict onderling niet tot een oplossing. Een conflict wordt gevoed door miscommunicatie, gebrek aan onderling respect, conflicterende ego’s, tijdgebrek en/of door te weinig grip op het proces. Een dergelijk zakelijk conflict leidt vaak tot veel frustratie. Uiteindelijk kan dit leiden tot een ernstig verstoorde zakenrelatie of zelfs tot beëindiging van de relatie. Taurus heeft ervaring in zakelijke conflictbemiddeling (Business of Corporate Mediation). Veel voorkomende zakelijke conflicten zijn:

- Aandeelhoudersconflicten

- Conflicten tussen vennoten

- Conflicten tussen directieleden en aandeelhouders of tussen directieleden onderling 

- Bedrijfsovernames en nakoming afspraken tussen koper en verkoper

Taurus begeleidt het bemiddelingsproces op een professionele en onpartijdige wijze. Uiteindelijk is het doel om tot een effectief resultaat te komen waar alle partijen mee instemmen en baat bij hebben.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Hans Goorhuis
Directeur
[email protected]
0545-477 601
Ik help u graag verder