Begeleiding bij bedrijfsovernames Taurus Corporate Finance
Dienstenbreadcrumb pijl

Fusies & Overnames


Waarom kiezen voor een bedrijfsovername?

Een bedrijfsovername wordt vaak gedaan vanuit strategisch oogpunt. Door de overname of fusie van activiteiten kan het assortiment worden verbreed of kunnen nieuwe markten worden betreden. Daarnaast is het ook vaak mogelijk om met minder overhead meer omzet te genereren.

Het zelfstandig ontwikkelen van producten of markten of het proberen autonoom te groeien is een tijdrovende investering met een zekere mate van risico. Een bestaand bedrijf kopen is vaak veel gemakkelijker dan een bedrijf vanaf de grond opbouwen. Er is een klantenbestand, kennis en ervaring en het bedrijf heeft al (enige) naamsbekendheid. Natuurlijk vraagt de integratie van ondernemingen of het aanpassen van culturen ook veel inzet.

Begeleiding bij een bedrijfsovername

De opvolging of verkoop van een onderneming wordt vaak vooruitgeschoven. Aangezien fiscale- en financiële gevolgen lastig te overzien zijn, worden beslissingen hierover uitgesteld. Ook de sociale- en psychologische aspecten die een overname met zich meebrengen, spelen een essentiële rol in het proces.

Voor zowel verkoop aan derden als opvolging door kinderen geldt; goede communicatie en bereidheid om zaken open en helder te bespreken, zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvolle overname. Het tijdig betrekken van een onafhankelijk adviseur is raadzaam voor een goed verloop van het overnameproces. Zo verklein je de kans op tegenvallers gedurende het proces en dat is van groot belang omdat vertrouwen het proces maakt of breekt.

Taurus als uw bedrijfsovername specialist

De aanleiding om een beroep te doen op Taurus verschilt iedere keer per bedrijf, maar de grootste gemene deler tijdens een bedrijfsovername is het gebrek aan ervaring en expertise. Taurus biedt ondernemingen de mogelijkheid om uitgangspunten te toetsen en het realiteitsgehalte te bespreken met ervaringsdeskundigen en met gespecialiseerde adviseurs. Daardoor kunnen ondernemers afstand blijven bewaren tijdens het proces van een bedrijfsovername. Bovendien kunnen zij zich blijven concentreren op de onderneming zodat omzet en resultaat niet lijden onder het overnameproces. Taurus begeleidt bedrijven in dit proces, waarbij maatwerk noodzakelijk is en wordt geleverd.

Benieuwd naar bedrijfsovernames die Taurus heeft begeleid? Bekijk hier enkele bedrijfsovername referenties.

Management Buy-In

Een Management Buy In (MBI) is een bijzondere vorm van een bedrijf kopen. Een MBI-kandidaat wil de onderneming overnemen en vervolgens zelf ook de leiding nemen binnen de betreffende onderneming. Bij een MBI gaat het altijd om een ’particuliere’ koper van buiten de onderneming. Dit is dan ook direct het wezenlijke verschil met een Management Buy Out, waarbij de koper een werknemer van binnen de onderneming is.

Waarom een Management Buy In?

Een Management Buy In wordt vaak gedaan door managers die nog in loondienst zijn, maar graag de uitdaging willen aangaan van het zelf ondernemer zijn. Een bedrijf vanaf het begin opbouwen is een flinke taak. Daarom kan een MBI de perfecte manier zijn om een vliegende start te krijgen.

Voordeel van een MBI-kandidaat voor de verkopende partij is dat de nieuwe eigenaar zelf ‘met ziel en zaligheid’ in de onderneming zal gaan werken. Voor de huidige DGA betekent dit vaak een duidelijk beeld van de toekomst van het bedrijf.

Financiering van een Management Buy In

Cruciaal punt bij een MBI is veelal de financiering van de koopsom. Doordat de kandidaten vooraf veelal in loondienst hebben gewerkt, is er vaak een beperkte eigen inbreng beschikbaar. MBI kandidaten moeten dan ook vaak met behulp van een externe financier een onderneming overnemen. Banken brengen maximaal 65 tot 70% van de financiering in. Daarom kent een Management Buy In vaak een gecombineerde financiering door:

  • Bancaire lening (max. 65 tot 70%);
  • Private equity partij;
  • Informal investor;
  • Familie en vrienden;
  • Oud eigenaar van het bedrijf;
  • (Beperkte) eigen inbreng.

De gehele financiering, inclusief rente en aflossing, moet bij een Management Buy In binnen vijf jaar terug te betalen zijn uit de beschikbare vrije kasstromen.

Begeleiding bij een Management Buy-In

Taurus heeft jarenlange ervaring in huis om dit Management Buy In proces juist te begeleiden. Hierbij wordt niet enkel begeleid in het zoeken naar de juiste over te nemen onderneming, maar ook naar de juiste externe financier(s) met de meest gunstige voorwaarden.

Management buy-out

Bij een Management Buy Out (MBO) neemt een werknemer van de onderneming het bedrijf van de huidige eigenaar over. Een MBO is vaak een goede oplossing binnen bedrijven met gebrek aan opvolging vanuit de familiekring. Het is een goed alternatief voor de verkoop aan externe partijen, aangezien een MBO de huidige eigenaar vaak meer duidelijkheid geeft over de toekomst van de onderneming. Dit is dan ook het verschil met een Management Buy In (MBI), waarbij de koper van buiten de organisatie komt.

Waarom een Management Buy Out

Vanuit de organisatie kunnen er verschillende motieven zijn waarom er wordt gekozen voor een MBO. Zo kan het zijn dat een organisatie diverse concernonderdelen wil afstoten om zich zo volledig te kunnen richten op de core-business van de organisatie.

Meestal wordt er echter aan een MBO gedacht wanneer de huidige eigenaar veel vertrouwen heeft in een werknemer, waardoor hij het gevoel heeft dat hij zijn bedrijf bij deze werknemer in goede handen achterlaat.

Financiering van een Management Buy Out

Ook bij een Management Buy-Out is het hebben van een externe financier vaak essentieel voor het slagen van het bedrijfsovername-proces. De werknemer heeft jarenlang in loondienst gewerkt, waardoor er vaak maar beperkte eigen inbreng beschikbaar is.

Aangezien een bancaire lening maar een deel van de financiering dekt, wordt vaak een gecombineerde financiering gezocht tussen bijvoorbeeld informal investors, familie en vrienden of een private equity partij. Daarnaast wordt er vaak een beroep gedaan op de huidige eigenaar die een deel van de koopsom financiert. Omdat de huidige eigenaar vertrouwen heeft in de overname door zijn werknemer, is er vaak meer financieringsbereidheid vanuit de huidige eigenaar.

Begeleiding bij een Management Buy-Out

een MBO? Neem gerust contact met ons op! Onze specialisten kijken graag samen met u naar de mogelijkheden. Voor het proces van een Management Buy-Out heeft Taurus de juiste begeleiding voor u, om op deze manier succesvol een (deel van de) organisatie over te nemen.

Soorten bedrijfsovername

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een bedrijfsovername. Deze verschillende redenen brengen ook altijd andere aandachtspunten mee en vereisen een andere expertise. Daarom is een juiste begeleiding bij het overnameproces ontzettend belangrijk.

Bedrijfsovername binnen de familie

In dit geval wordt het bedrijf vaak overgedragen van bijvoorbeeld vader op zoon of dochter. Echter bij een bedrijfsovername binnen de familie spelen andere aspecten een rol. Zakelijk en privé is op dat moment namelijk moeilijker te scheiden. Zo komt hier meer emotie bij kijken en zal bij overname niet de hoofdprijs worden verlangd.

Toch is het belangrijk om het zakelijk te houden en de overnameprijs objectief te beoordelen. Niemand zit namelijk te wachten op familieruzies door onduidelijke afspraken of verkeerde verwachtingen van elkaar. Het inschakelen van een externe adviseur is daarin de oplossing. Een adviseur kan namelijk op onafhankelijke wijze kritisch kijken naar de waarde van de onderneming en naar het overnameproces. Zo ontstaat de beste deal voor alle betrokken partijen.

Als manager in loondienst het bedrijf overnemen

Is er in de familie van de huidige eigenaar gebrek aan opvolging? Of heeft u zelf als manager ambities om de onderneming van uw huidige werkgever over te nemen? Dan is Management Buy-Out (MBO) een goede oplossing. Voor de huidige eigenaar geeft dit vaak meer duidelijkheid over de toekomst van het bedrijf. Bovendien weet de koper al het nodige over het bedrijf. Aangezien de overnamekandidaat vaak nog beperkt eigen kapitaal heeft opgebouwd, is een externe financier voor de bedrijfsfinanciering vaak nodig. Taurus zoekt tijdens het MBO traject financiers die passen bij de wensen van koper.

Uw huidige bedrijf laten groeien

Grote concerns als Google en Apple staan hier natuurlijk bekend om; het overnemen van een concurrent. Het doel hiervan is bijvoorbeeld om meer marktaandeel te veroveren, meer expertise in huis te halen of het assortiment op slimme manier te verbreden. Dit soort bedrijfsovernames zijn zeer strategisch van aard. Voor de verkoper kan een dergelijk traject een aanzienlijke strategische premie opleveren.

Een vliegende start als ondernemer

Als startende ondernemer kunt u er ook voor kiezen om een bestaand bedrijf over te nemen. Dit heet ook wel een Management Buy-In. Uit onderzoek blijkt namelijk dat een bedrijfsovername grotere overlevingskansen biedt dan een nieuw bedrijf starten. Met een bestaand klantenbestand, inkomen, aanwezige kennis en expertise en opgebouwde naamsbekendheid, kunt u een vliegende start maken.

Een bedrijfsovername als slimme investering

Waar een bedrijfsovername binnen de familie juist meer emotie kent, is een bedrijfsovername als investering heel zakelijk. De bedrijfsovername wordt dan puur gezien als investering waarop bij een latere verkoop een goed rendement bereikt kan worden. Taurus kan u leiden naar specifieke overnamekandidaten en/of private equity partijen die een focus hebben op uw branche.

Begeleiding bij een bedrijfsovername

Het succes van een bedrijfsovername valt of staat met de juiste begeleiding. Taurus biedt als bedrijfsovername specialist ondernemingen de mogelijkheid om uitgangspunten te toetsen en het realiteitsgehalte te bespreken met ervaren adviseurs. Neem gerust contact met ons op. We bespreken graag samen de mogelijkheden.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Mark Eenink
Directeur
[email protected]
0570-660890
Ik help u graag verder