waardebepaling bedrijf
Dienstenbreadcrumb pijl

Bedrijfswaardering


Waardebepaling bedrijf

Winstgevende ondernemingen met meer bezittingen dan schulden vertegenwoordigen een waarde, maar de slogan: “Velen kennen de prijs, slechts weinigen de waarde”, geeft al aan dat de waardebepaling van een bedrijf geen simpele rekenregel is.

Hoe wordt de waarde van een onderneming berekend?

Er zijn diverse manieren van waardebepaling. Een waardebepaling van een onderneming is subjectief en kan daarom leiden tot grote discussies: welke waarde vertegenwoordigt een onderneming die wordt aangekocht of verkocht? Wat is de waarde van het minderheidsbelang? Hoe moet de waarde worden bepaald bij conflictsituaties tussen aandeelhouders? Wat is de strategische (meer-)waarde?

De waarde van de onderneming is nog niet direct de verkoopprijs. Deze prijs is namelijk sterk afhankelijk van andere factoren, waaronder de condities op de markt (vraag en aanbod), de strategische meerwaarde van de onderneming voor de koper en de waarde die de bedrijfsnaam vertegenwoordigt.

Waarom een waardebepaling laten uitvoeren?

Bent u van plan om een bedrijf aan te kopen of juist te verkopen? In beide gevallen is de waardebepaling van het bedrijf essentieel voor het overnameproces. Niet alleen bij een bedrijfsovername is een goede waardebepaling belangrijk. Een waardebepaling kan bijvoorbeeld uitgevoerd worden bij:

  • (Ver)kopen van een onderneming;
  • Echtscheidingen;
  • Familie- of aandeelhoudersconflicten;
  • Aantonen van waardegroei;
  • Uitvoeren van werknemersparticipatieregelingen.

De juiste waardebepaling van uw bedrijf

Bent u op zoek naar advies en een passende waardebepaling? Neem gerust contact met ons op. Onze financiële experts helpen u graag verder bij de waardebepaling of bedrijfsovername.

Waarde van een bedrijf berekenen

De waarde van een bedrijf berekenen kan om verschillende redenen belangrijk zijn. Niet alleen bij een bedrijfsovername, maar ook bij (juridische) conflicten is een goede waardebepaling essentieel. Om de waarde van een bedrijf te bepalen, kan gebruik worden gemaakt van de volgende methoden:

Intrinsieke waarde onderneming

De berekening van de intrinsieke waarde van een onderneming ziet er als volgt uit:

Intrinsieke waarde = actuele waarde van alle bezittingen - schulden

Dit is het eigen vermogen in de onderneming. Het belangrijke verschil met de boekwaarde is dat de intrinsieke waarde uitgaat van de actuele waarde van bezittingen. Bij de boekwaarde wordt uitgegaan van de aanschafwaarde.

Er kleeft ook een nadeel aan de berekening van intrinsieke waarde. Het gaat namelijk om een momentopname. Er wordt geen rekening gehouden met de toekomst en winstcapaciteit van de onderneming. Daardoor kan deze methodiek alleen bij minimaal renderende ondernemingen relevant zijn.

Rentabiliteitswaarde

De berekening van de rentabiliteitswaarde is gebaseerd op historische en meest recente winstgevendheid van een onderneming. De prestaties over de afgelopen boekjaren zijn leidend, maar ook de aanwezigheid van een sterk vermogen wordt gewaardeerd. Hierbij wordt uitgegaan van eenzelfde, toekomstige voortzetting van het bedrijf, met de daarbij behorende financiële resultaten.

Discounted Cash Flow

Bij de discounted cash flow-methode (DCF) ben je geïnteresseerd in de toekomstige geldstromen en met name in het geld dat vrij uit de onderneming is te halen zonder de verdiencapaciteit van de onderneming aan te tasten. Onze specialisten berekenen de waarde van de onderneming door de vrije kasstromen om te zetten in contante waarde. Waar bij de intrinsieke waarde wordt gekeken naar de waarde van bezittingen, wordt bij de Discounted Cash Flow ook gekeken naar de waarde in de toekomst.

Tot welke toekomstige, financiële resultaten is de onderneming in staat? Om de DCF waarde te kunnen berekenen, zijn de verwachte jaarlijkse kasstromen en kostenvoet van geïnvesteerd vermogen benodigd. Het verschil tussen de waarde uit de DCF en de intrinsieke waarde wordt ook wel ‘goodwill’ genoemd.

Waarde bedrijf berekenen

Op zoek naar een betrouwbare en passende waardebepaling van uw bedrijf? Onze financiële experts helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op. We bespreken graag de mogelijkheden met u.

Heeft u nog vragen?

Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op.

Andries Griffioen RV
Register Valuator
[email protected]
0570-660890
Ik help u graag verder